Zásady ochrany osobných údajov

Definície

Dátum nadobudnutia účinnosti: marec 11, 2019

Spoločnosť VISYT Digital (ďalej len "my", "nás", "naša" atď.) prevádzkuje mobilnú aplikáciu VISYT (ďalej len "služba").

Táto stránka obsahuje informácie o spôsoboch, akými zhromažďujeme, používame a zverejňujeme osobné údaje, keď používate našu službu, a o možnostiach, ktoré máte v súvislosti s týmito údajmi k dispozícii.

Vaše informácie používame na poskytovanie a zlepšovanie našich služieb. Používaním služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami. Ak nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, pojmy použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov majú význam uvedený v našich Zmluvných podmienkach.
 • Služba

  Služba je mobilná aplikácia VISYT Digital, ktorú prevádzkuje VISYT

 • Osobné údaje

  Osobné údaje sú údaje týkajúce sa žijúcej osoby, ktorá je identifikovateľná na základe týchto údajov (alebo na základe týchto údajov v kombinácii s inými informáciami, ktoré už máme k dispozícii alebo ktoré sa pravdepodobne dostanú do nášho vlastníctva).

 • Údaje o používaní

  Údaje o používaní sú údaje, ktoré sa automaticky zhromažďujú počas používania služby alebo v rámci samotnej infraštruktúry služby (napríklad počas trvania návštevy stránky).

 • Cookies

  Súbory cookie sú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení (počítači alebo mobilnom zariadení).

 • Správca údajov

  Prevádzkovateľ údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá (sama alebo spolu s inými osobami) určuje účely a spôsob, akým sa osobné údaje spracúvajú alebo majú spracúvať.

  Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov sme správcom údajov vo vzťahu k vašim osobným údajom.
 • Spracovateľ údajov (alebo poskytovateľ služieb)

  Spracovateľ údajov (alebo poskytovateľ služieb) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva údaje v mene prevádzkovateľa údajov.

  Na efektívnejšie spracovanie vašich údajov môžeme využívať služby rôznych poskytovateľov služieb.
 • Subjekt údajov (alebo používateľ)

  Dotknutá osoba je žijúci jednotlivec, ktorý využíva naše služby a je subjektom osobných údajov.

Zhromažďovanie a používanie údajov

Na zlepšenie služieb, ktoré vám poskytujeme, zhromažďujeme rôzne typy údajov na rôzne účely.

Typy zozbieraných údajov

Osobné údaje

V rámci používania našej služby vás môžeme požiadať o poskytnutie určitých osobných údajov, ktoré používame na kontaktovanie alebo identifikáciu ("osobné údaje"). Osobne identifikovateľné informácie zahŕňajú (ale nie sú obmedzené na):

 • E-mailová adresa
 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • Adresa, štát, provincia, PSČ, mesto
 • Súbory cookie a údaje o používaní

Údaje o používaní

Keď pristupujete k našej službe pomocou mobilného zariadenia, môžeme automaticky zhromažďovať určité údaje, okrem iného typ mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečný identifikátor zariadenia, IP adresu vášho mobilného zariadenia, váš mobilný operačný systém, typ mobilného internetového prehliadača, ktorý používate, jedinečné identifikátory zariadenia a iné diagnostické údaje ("údaje o používaní").

Sledovanie a súbory cookie

Na monitorovanie aktivity v rámci našej služby používame súbory cookie a podobné technológie sledovania a v tejto súvislosti ukladáme určité údaje.

Súbory cookie sú súbory s malým množstvom údajov, ako sú napríklad anonymné jedinečné identifikátory. Súbory cookie sa odosielajú z webovej stránky do vášho prehliadača a ukladajú sa vo vašom zariadení. Ďalšie technológie sledovania, ktoré používame, sú tzv. beacony, značky a skripty a používajú sa na zhromažďovanie a sledovanie údajov a na zlepšovanie a analýzu našich služieb.

V nastaveniach svojho prehliadača môžete určiť, či chcete odmietnuť všetky súbory cookie alebo prijať len niektoré súbory cookie. Ak však odmietnete prijímať súbory cookie, je možné, že nebudete môcť používať niektoré časti našich služieb.

Príklady súborov cookie, ktoré používame:
 • Súbory cookie relácie. Na prevádzku našej služby používame súbory cookie relácie.
 • Súbory cookie s preferenciami. Na ukladanie vašich preferencií a rôznych nastavení používame súbory cookie preferencií.
 • Bezpečnostné súbory cookie. Bezpečnostné súbory cookie používame na bezpečnostné účely.
 • Reklamné súbory cookie. Reklamné súbory cookie sa používajú na zobrazovanie reklám, ktoré môžu byť relevantné pre vás alebo vaše záujmy.

Používanie údajov

V spoločnosti VISYT Digital používame zhromaždené informácie na rôzne účely, napríklad na:

 • Aby sme vám mohli poskytovať a udržiavať naše služby;
 • informovať vás o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa našich služieb;
 • umožniť vám zapojiť sa do interaktívnych častí našej služby, ak si to želáte;
 • Poskytovanie služieb zákazníkom;
 • zhromažďovať analytické a iné cenné údaje, ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby;
 • monitorovať používanie našich služieb;
 • identifikovať technické problémy, predchádzať im a odstraňovať ich;

Právny základ pre spracovanie osobných údajov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR)

Ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore (EHP), právny základ spoločnosti VISYT Digital na zhromažďovanie a používanie osobných údajov opísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov závisí od osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, a kontextu, v ktorom ich zhromažďujeme.

Spoločnosť VISYT Digital môže spracúvať vaše osobné údaje z týchto dôvodov:

 • Musíme plniť zmluvu, ktorú sme s vami uzavreli.
 • Dali ste nám na to svoj súhlas.
 • Spracovanie slúži našim oprávneným záujmom, ktoré nie sú podriadené vašim právam.
 • Spracovanie slúži na splnenie zákonných požiadaviek.

Uchovávanie údajov

Spoločnosť VISYT Digital bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na účely týchto zásad ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad, ak musíme uchovávať vaše údaje, aby sme dodržali platné zákony), na riešenie sporov a na presadzovanie našich právnych dohôd a zásad.

VISYT Digital bude uchovávať údaje o používaní aj na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa zvyčajne uchovávajú kratší čas, pokiaľ sa nepoužívajú na posilnenie našich bezpečnostných opatrení alebo zlepšenie funkčnosti našich služieb, alebo ak nám zákon neukladá povinnosť uchovávať ich dlhšie.

Prenos údajov

Vaše údaje vrátane osobných údajov môžu byť prenesené do počítačov a uložené v počítačoch, ktoré sa nachádzajú mimo vášho domovského štátu, domovskej provincie, domovskej krajiny alebo inej jurisdikcie, a preto podliehajú zákonom o ochrane údajov, ktoré sa líšia od zákonov o ochrane údajov vo vašej jurisdikcii.

Ak sa nachádzate mimo Švajčiarska a rozhodnete sa nám poskytnúť údaje, musíte si uvedomiť, že vaše údaje vrátane osobných údajov prenesieme do Švajčiarska a tam ich spracujeme.

Váš súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov a akýkoľvek následný prenos údajov predstavuje váš súhlas s uvedeným prenosom.

Spoločnosť VISYT Digital podnikne všetky primerané kroky potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečným spôsobom a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a aby sa vaše osobné údaje neprenášali do organizácií alebo krajín, v ktorých neexistujú dostatočné kontroly bezpečnosti vašich údajov a iných osobných informácií.

Zverejňovanie údajov

Obchodná transakcia

Ak sa spoločnosť VISYT Digital zúčastní na fúzii, akvizícii alebo predaji aktív, môže to mať za následok prenos vašich osobných údajov. Pred každým takýmto prenosom vašich osobných údajov vás budeme o tom informovať, pričom na takýto prenos sa budú vzťahovať iné zásady ochrany osobných údajov.

Zverejnenie na nápravné účely

Za určitých okolností môže byť spoločnosť VISYT Digital povinná zverejniť vaše osobné údaje ako súčasť zákonnej povinnosti alebo na základe súdnej alebo regulačnej žiadosti.

Právne požiadavky

Spoločnosť VISYT Digital môže zverejniť vaše osobné údaje, ak sa v dobrej viere domnieva, že ich zverejnenie je nevyhnutné na dosiahnutie nasledujúcich cieľov:

 • splnenie zákonnej povinnosti
 • chrániť a brániť práva alebo majetok spoločnosti VISYT Digital
 • predchádzať možným pochybeniam v súvislosti so službou alebo ich vyšetrovať.
 • na ochranu osobnej bezpečnosti používateľov služby alebo verejnosti.
 • aby sa predišlo nárokom na náhradu škody.

Zabezpečenie údajov

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá. Nezabúdajte však, že neexistujú žiadne metódy prenosu cez internet ani žiadne elektronické pamäťové médiá, ktoré by boli stopercentne bezpečné. Hoci sa vždy snažíme zaviesť komerčne prijateľné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť.

"Do Not Track"-Signály

"Do Not Track" ("DNT") nie je nami podporovaný. DNT je nastavenie, ktoré môžete vykonať vo svojom prehliadači a ktorým webovým stránkam oznámite, že si neželáte byť sledovaní.

Funkciu DNT môžete zapnúť alebo vypnúť na stránke "Predvoľby" alebo "Nastavenia" svojho prehliadača.

Vaše práva na ochranu údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Pokiaľ máte bydlisko v Európskom hospodárskom priestore (EHP), máte určité práva na ochranu údajov. VISYT Digital sa bude snažiť zaviesť primerané opatrenia, ktoré vám umožnia opraviť, zmeniť, vymazať alebo obmedziť používanie vašich osobných údajov.

Ak chcete vedieť, aké osobné údaje o vás uchovávame, a ak si želáte, aby boli vaše údaje z nášho systému vymazané, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte nasledujúce práva na ochranu údajov:
 • Právo na prístup k údajom, ktoré o vás uchovávame, na ich aktualizáciu alebo vymazanie. Ak je to možné, môžete získať prístup k svojim osobným údajom, aktualizovať ich alebo požiadať o ich vymazanie priamo v časti s nastaveniami svojho konta. Ak tieto kroky nemôžete vykonať sami, kontaktujte nás, aby sme vám mohli pomôcť.

 • Právo na opravu. Máte právo na opravu svojich údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

 • Právo vzniesť námietku. Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov.

 • Právo na obmedzenie. Máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov z našej strany.

 • Právo na prenosnosť údajov. Máte právo požiadať nás o poskytnutie kópie údajov, ktoré o vás uchovávame, v štruktúrovanom, strojovo čitateľnom a bežne používanom formáte.

 • Právo odvolať súhlas. Máte tiež právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas v prípadoch, keď sa spoločnosť VISYT Digital spoliehala na váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Upozorňujeme, že pred spracovaním takýchto žiadostí môžeme overiť vašu totožnosť.

V súvislosti so zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov. Viac informácií v tejto súvislosti získate od miestneho orgánu na ochranu údajov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Poskytovatelia služieb

Na poskytovanie podporných služieb na uľahčenie poskytovania našej služby, na poskytovanie služieb v našom mene, na poskytovanie služieb súvisiacich s našou službou alebo na poskytovanie podporných služieb na analýzu spôsobu používania našej služby môžeme využívať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán (ďalej len "poskytovatelia služieb").

Tieto tretie strany môžu mať prístup k vašim osobným údajom len v rozsahu potrebnom na vykonávanie vyššie uvedených úloh v našom mene a nesmú ich zverejňovať ani používať na iné účely.

Reklama

Na zobrazovanie reklám môžeme využívať služby tretích strán. To nám pomáha podporovať a pokračovať v poskytovaní našich služieb.

 • Google AdSense & DoubleClick Cookie

  Spoločnosť Google používa súbory cookie ako poskytovateľ tretej strany na umiestňovanie reklám v rámci našich služieb. Používanie súboru cookie DoubleClick spoločnosťou Google umožňuje spoločnosti Google a jej partnerom zobrazovať našim používateľom reklamy na základe ich návštev na našich ponukových stránkach a iných webových stránkach na internete.

  Používanie súboru cookie DoubleClick na záujmovo orientovanú reklamu môžete zakázať na webovej stránke s reklamnými preferenciami spoločnosti Google: http://www.google.com/ads/preferences/
 • Bing Ads

  BingAds je ponuka od Microsoft Inc.

  Službu Bing Ads môžete deaktivovať podľa príslušných pokynov na stránke deaktivácie služby Bing Ads: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

  Ďalšie informácie o službách Bing Ads nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov služieb Bing Ads: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

 • AdMob by Google

  AdMob by Google je ponuka od Google Inc.

  Službu AdMob by Google môžete deaktivovať podľa pokynov spoločnosti Google: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

  Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google používa zhromaždené informácie, nájdete v časti "Ako spoločnosť Google používa údaje, keď používate stránky alebo aplikácie našich partnerov".: https://policies.google.com/technologies/partner-sites prípadne môžete získať prístup k zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy

 • Flurry

  Flurry je ponuka od Yahoo! Inc.

  Službu Flurry môžete deaktivovať a zabrániť tak spoločnosti Flurry používať a zdieľať vaše údaje na stránke deaktivácie služby Flurry: https://developer.yahoo.com/flurry/end-user-opt-out/

  Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo! nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo!: https://policies.yahoo.com/xa/en/yahoo/privacy/index.htm

 • InMobi

  InMobi je ponuka od InMobi Pte Ltd.

  Službu InMobi môžete deaktivovať podľa príslušných pokynov na stránke deaktivácie služby InMobi: http://www.inmobi.com/page/opt-out/

  Ďalšie informácie o postupoch a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti InMobi nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti InMobi: http://www.inmobi.com/privacy-policy/

 • MoPub

  MoPub je ponuka od MoPub, Inc.

  Službu MoPub môžete deaktivovať podľa príslušných pokynov na stránke deaktivácie služby MoPub: http://www.mopub.com/optout/

  Viac informácií o údajoch zhromažďovaných spoločnosťou MoPub a o tom, ako sa používajú, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti MoPub: http://www.mopub.com/legal/privacy/

 • StartApp

  StartApp je ponuka od StartApp, Inc.

  Reklamu založenú na záujmoch zobrazovanú aplikáciou StartApp môžete vypnúť podľa príslušných pokynov v časti 8 Zásad ochrany osobných údajov aplikácie StartApp ("Vaše voľby a ovládacie prvky"): https://www.startapp.com/policy/privacy-policy/

  Viac informácií o údajoch zhromaždených aplikáciou StartApp a o tom, ako sa používajú, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov aplikácie StartApp: https://www.startapp.com/policy/privacy-policy/

 • AdColony

  AdColony je ponuka od Jirbo, Inc.

  Službu AdColony môžete deaktivovať na stránke deaktivácie služby AdColony: https://www.adcolony.com/privacy-policy/

  Spoločnosť AdColony môžete kontaktovať aj v USA prostredníctvom Digital Advertising Alliance. http://www.aboutads.info/choices/ deaktivovať, prípadne zodpovedajúcim spôsobom upraviť nastavenia mobilného zariadenia.

  Ďalšie informácie o spoločnosti AdColony nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti AdColony: http://www.adcolony.com/privacy-policy/

 • AppLovin

  AppLovin je ponuka AppLovin Corporation.

  Ak chcete službu AppLovin deaktivovať, navštívte stránku deaktivácie služby AppLovin: https://www.applovin.com/optout

  Ak sa chcete dozvedieť viac o spoločnosti AppLovin, navštívte stránku Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti AppLovin: https://www.applovin.com/privacy

 • Vungle

  Vungle je ponuka od Vungle, Inc.

  Službu Vungle môžete deaktivovať podľa príslušných pokynov na stránke Zásady ochrany osobných údajov Vungle: http://vungle.com/privacy/

  Ďalšie informácie o spoločnosti Vungle nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Vungle: http://vungle.com/privacy/

 • AdButler

  AdButler je reklamná služba, ktorú ponúka spoločnosť Sparklit Networks.

  Ďalšie informácie o spoločnosti AdButler nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti AdButler: https://www.sparklit.com/agreements.spark?agreement=privacy

 • Unity Ads

  Unity Ads je ponuka od Unity Technologies.

  Službu Unity Ads môžete vypnúť podľa príslušných pokynov na stránke Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Unity Technologies: https://unity3d.com/legal/privacy-policy

  Ďalšie informácie o spoločnosti Unity Technologies nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Unity Technologies: https://unity3d.com/legal/privacy-policy

Behaviorálny remarketing

VISYT Digital používa služby remarketingu na zobrazovanie reklám na webových stránkach tretích strán po tom, ako ste navštívili našu službu. My a naši poskytovatelia služieb tretích strán používame súbory cookie na vytváranie, optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe vašich predchádzajúcich návštev v rámci našej služby.

 • Facebook

  Službu remarketingu spoločnosti Facebook poskytuje spoločnosť Facebook Inc.

  Viac informácií o reklame založenej na záujmoch spoločnosti Facebook nájdete na tejto stránke: https://www.facebook.com/help/164968693837950

  Záujmovo orientovanú reklamu spoločnosti Facebook môžete vypnúť podľa príslušných pokynov: https://www.facebook.com/help/568137493302217

   

  Facebook dodržiava samoregulačné zásady pre online behaviorálnu reklamu, ktoré stanovila organizácia Digital Advertising Alliance. Facebook a ďalšie zúčastnené spoločnosti v USA môžete kontaktovať aj prostredníctvom Digital Advertising Alliance. http://www.aboutads.info/choices/, in Kanada über die Digital Advertising Alliance of Canada http://youradchoices.ca/alebo v Európe prostredníctvom Európskej aliancie pre interaktívnu digitálnu reklamu http://www.youronlinechoices.eu/, deaktivovať; prípadne môžete zodpovedajúcim spôsobom upraviť nastavenia svojho mobilného zariadenia.

  Ďalšie informácie o pravidlách ochrany údajov spoločnosti Facebook nájdete v Zásadách ochrany údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré neprevádzkujeme. Keď kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní priamo na webovú stránku tejto tretej strany. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej webovej lokality.

Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov a postupmi webových stránok alebo služieb tretích strán a v tejto súvislosti nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Ochrana súkromia maloletých

Naša služba nie je určená osobám, ktoré nedosiahli vek 18 rokov (ďalej len "maloletí").

Vedome nezhromažďujeme osobné údaje o neplnoletých osobách. Ak ste rodič alebo opatrovník a zistíte, že nám maloletá osoba pod vaším dohľadom poskytla osobné údaje, kontaktujte nás. Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje maloletých bez súhlasu rodičov, vykonáme opatrenia na odstránenie týchto údajov z našich serverov.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O všetkých takýchto zmenách vás budeme informovať uverejnením aktualizovanej verzie na tejto stránke.

Pred dátumom účinnosti príslušnej zmeny vás budeme informovať e-mailom a/alebo iným viditeľným oznámením v rámci našej služby a aktualizujeme "Dátum účinnosti" na začiatku týchto zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali tieto zásady ochrany osobných údajov a zisťovali ich zmeny. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov nadobudnú účinnosť v čase ich zverejnenia na tejto stránke.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať takto:

 • Na E-Mail: mail@visyt.app
 • Navštívte nasledujúcu stránku našej webovej stránky: www.visyt.app
    E-mailová adresa
    Meno a priezvisko
    Telefónne číslo
    Adresa, štát, provincia, PSČ, mesto
    Súbory cookie a údaje o používaní